Tijdelijke sluiting Z-café

In verband met de Corona-maatregelen die het kabinet (voorlopig) heeft afgekondigd, heeft het Bestuur besloten om Z-café in die periode ook geheel te sluiten. Dit geldt dus voor: – de dagelijkse inloop + alle activiteiten (wandelen, schilderen, etc.) – alle activiteiten van huurders van Zcafé. Die lastige afweging is gemaakt, omdat een belangrijk deel van…